Des de Gap Assessors prestem serveis de consultoria, assessoria i formació. Per fer-ho, disposem d’una estructura tècnica i humana sòlida orientada a satisfer totes les necessitats en aquest àmbit.


Gap Assessors t’ofereix l’assessorament necessari, sigui quina sigui la tipologia de la teva empresa, per adaptar-la al compliment de la normativa.


Protecció de dades (LOPD-GDD)


La Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD obliga totes les empreses i organismes, tant públics com privats, que gestionen dades de qualsevol persona física, a complir una sèrie de requisits i aplicar determinades mesures de seguretat per garantir els drets digitals i el dret fonamental a la protecció de dades personals. La norma exigeix declarar l’origen de les dades esmentades, quines s’emmagatzemen i amb qui es comparteixen.

Un expert analitzarà la situació de la teva empresa amb relació al tractament de dades personals per oferir-te un servei integral i guiar-te en tot moment en el compliment de la llei.

Generem per a tu un pla a mida amb les solucions tècniques precises, i més adequades en cada cas, per garantir el compliment de la normativa. T’oferirem una proposta d’organització de dades congruent i estructurada que faciliti les auditories de compliment de la llei, a més de les avaluacions de riscos necessàries per detectar possibles bretxes de seguretat en el tractament d’aquestes.

Però a Gap Assessors no només posem a la teva disposició el nostre equip d’experts, sinó que CREEM RELACIONS per tal de:

 • Assessorar-te permanentment en matèria de protecció de dades.
 • Revisar i actualitzar el document de seguretat de la teva empresa.
 • Executar els controls de seguiment necessaris.
 • Oferir-te assessorament jurídic.
 • Ajudar-te a preparar l’auditoria anual i les reglamentàries.
 • Formar el teu equip en aquesta matèria.

Les empreses amb un volum important de dades personals o de caràcter especialment sensibles, com la informació continguda a les històries clíniques dels pacients, han de nomenar un Delegat de Protecció de Dades (PDO) com a responsable de provar el compliment de la llei. A Gap Assessors comptem amb experts que atresoren l’experiència i la formació necessàries per designar o habilitar aquesta figura al si de la teva organització.


Llei de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE)


Qualsevol empresa, autònom o particular que disposi d’un lloc a Internet o d’un correu electrònic mitjançant el qual realitzi activitats econòmiques haurà de complir la Llei de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI-CE). La normativa regula, estableix obligacions, responsabilitats, infraccions i sancions.

Analitzarem, planificarem i executarem un pla d’actuació per regular les comunicacions i serveis de la teva pàgina web o negoci en línia, complint amb les exigències en matèria de:

 • Regulació d’enviament de correus electrònics amb finalitats comercials atenent la prohibició del correu brossa.
 • Política de privadesa i redacció d’Avís Legal.
 • Política de galetes.
 • Gestió de dades de caràcter personal.

Comerç electrònic: informació sobre condicions de venda


Desconexió Digital


La normativa que dóna suport a aquest dret està establerta a l’article 88 de la LOPDGDD, on es contempla i regula el dret a la desconnexió digital com un dels drets digitals protegits per la Llei de Protecció de Dades. Així mateix, està recolzat per l’article 20 bis de l’Estatut dels Treballadors i l’article 18 de la Llei del Treball a Distància

A Gap Assessors elaborem el PROTOCOL DE DESCONNEXIÓ DIGITAL per a la teva empresa realitzant una anàlisi prèvia de la situació i particularitats de la mateixa.

El principal objectiu de la normativa és garantir el dret fonamental de tots els empleats, incloent-hi directius, a desconnectar-se digitalment fora del seu horari laboral. Això vol dir que, un cop conclosa la jornada de treball, els empleats no tenen l’obligació de respondre a cap comunicació de l’empresa, ja sigui de superiors, col·legues o clients. El dret a la desconnexió digital aplica a tots els empleats, sense importar-ne la modalitat de treball (presencials, a distància, a jornada completa o parcial).

Totes les empreses han de disposar d’un protocol de desconnexió digital, independentment de la mida i l’àrea d’activitat. Els nostres consultors analitzen la situació de cada empresa per tractar al protocol:

 • La durada i límits de la jornada laboral
 • El registre de la jornada laboral i de les hores extraordinàries
 • Possibles riscos psicosocials relacionats amb la connexió permanent a la feina
 • La desconnexió digital recollida al conveni col·lectiu d’aplicació
 • Els permisos laborals retribuïts

Prevenció de Blanqueig de Capitals (PBC)


Certes empreses i sectors professionals com ara asseguradores, societats d’inversió, intermediaris financers, promotors i agències immobiliàries, assessors empresarials, comerciants de joies i art o empreses de loteria i jocs d’atzar estan especialment exposats al delicte de blanqueig de capitals com a subjectes obligats.

T’ajudarem a implantar i desenvolupar les mesures i els processos necessaris en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals, de manera que la teva empresa pugui respondre adequadament davant els organismes de control espanyols i internacionals.

El nostre equip d’experts:

 • Redactarà els manuals de procediment intern per a la identificació i l’acceptació de clients.
 • Elaborarà els informes per al SEPBLAC i la comunicació periòdica requerida pel Banc d´Espanya.
 • T’oferirà plans anuals de formació per als teus empleats.

Seguretat Alimentària i implantació del sistema APPCC


Tota empresa que desenvolupi la seva activitat al sector de la indústria alimentària, des d’una explotació agrícola a un restaurant, està obligada a garantir la higiene dels aliments mitjançant el compliment de certs protocols de seguretat. La normativa sobre Seguretat Alimentària estableix el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC), que cal aplicar al llarg de tota la cadena alimentària, així com l’avaluació de presència d’al·lèrgens i el compliment del Reglament sobre el dret dels consumidors a la informació alimentària.

A Gap Assessors us oferim els millors sistemes de gestió en Seguretat Alimentària.

Et facilitarem la implantació d’un sistema de gestió basat a l’APPCC i elaborarem tota la documentació i els registres necessaris per complir la normativa. També desenvoluparem per a la teva empresa un sistema de gestió d’al·lèrgens i, d’acord amb el Reglament, t’ajudarem a establir els mitjans i els procediments que garanteixin el dret dels consumidors a la informació alimentària. A més, et proporcionarem formació especialitzada en manipulació d’aliments per a tot el personal de l’empresa.

Comptaràs amb assistència, manteniment, actualització i revisió anual dels sistemes de gestió proposats, així com la confecció d’una carta tipus i del Certificat de Compliment.

Accessibility Tools