Des de Gap Assessors oferim un servei que comprèn tant la gestió i confecció de nòmines com l’assessorament en tot l’àmbit laboral.


Laboral


El nostre equip de professionals us ajudarà en la contractació del personal, bonificacions existents, confecció de nòmines, presentació d’assegurances socials, i sempre des del rigor i professionalitat que caracteritza el nostre servei.  L’objectiu és evitar riscos i conflictes laborals. I com hem vingut fent des de la  creació de la firma, us oferim un servei outsoursing dels temes laborals així com assessorar als departament de RRHH.

Per a una gestió millor, comptem amb un portal de l’empleat d’A3 software, que permet l’enviament de nòmines  i contractes


Gestió i Administració de Nòmines i Tresoreria de la Seguretat Social


La nostra solució d’externalització va més enllà de la gestió de nòmines. Oferim un servei integral que permet a l’empresa simplificar processos, optimitzar costos i obtenir un servei millor.

A més us oferim accés a la vostra informació 24×7 a través del nostre portal per al mànager de RRHH.

Alhora, milloraràs la gestió de la teva plantilla a través del portal d’empleat i totes les funcions de què disposa.

El nostre equip s’encarrega de la gestió de nòmines i dels següents tràmits administratius laborals:

Altes i baixes de treballadors

 • Confecció de contractes de treball, segons models oficials, en totes les modalitats contractuals
 • Gestió d’altes, baixes i variacions de treballadors en règim general de la Seguretat Social
 • Registre de contractes de treball davant del Servei Públic d’Ocupació
 • Confecció de liquidacions i certificats d’empresa
 • Tramitació de subvencions a la contractació i estudi de bonificacions

Salaris

 • Confecció de rebuts de salaris (nòmines: mensualitats, pagues extres, endarreriments, variables)
 • Confecció de llistats per a la comptabilització de les nòmines, realitzat conforme les necessitats del client
 • Realització de remeses bancàries per a pagament de salaris
 • Càlculs d’IRPF d’empleats segons situació familiar i ingressos
 • Control i confecció de llistats de venciments de la contractació temporal
 • Elaboració de llistats personalitzats a Excel de qualsevol tipus d’informació relativa a personal i salaris inclosa a la base de dades
 • Confecció dels RLC (rebut de liquidació de cotitzacions) i RNT (relació nominal de treballadors) 

Gestions

 • Qualsevol gestió amb la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social (TGSS), Servei Públic d’Ocupació (SEPE), Institut Nacional Seguretat Social (INSS) i mútues
 • Assessorament i gestions en matèria laboral d’expatriats
 • Gestió de comunicats d’incapacitat temporal i d’accidents de treball
 • Inspeccions de treball
 • Alta d’empreses a la Seguretat Social.
 • Afiliació de treballadors a qualsevol règim de la Seguretat Social.
 • Gestions relacionades amb la recaptació, les reclamacions o els deutes.
 • Alta d’empreses a la Seguretat Social.
 • Afiliació de treballadors a qualsevol règim de la Seguretat Social.
 • Gestions relacionades amb la recaptació, les reclamacions o els deutes, entre d’altres.

Representants Legals dels Treballadors i Conflictes Laborals


En cas que la vostra empresa tingui representants unitaris o sindicals dels treballadors, Gap Assessors us ajuda a establir una relació professional, entre empresa i treballador, amb l’acompanyament  dels nostres advocats.

Així mateix, prestem serveis en  resolució de Conflictes Laborals.


Assistència en les Inspecció de Treball i Seguretat Social


GAP Assessors, per la seva llarga experiència us podrà ajudar , acompanyar  i assessorar en les inspeccions de treball.

Accessibility Tools