Gabinet d'Assessorament Profesional al teu costat des del primer pas

phone icon93 589 72 08
divider

Consultoria Econòmica i Financera

Qualsevol empresa o comerç, per petits que siguim, podem aconseguir mitjaçant un estudi econòmic, una major rendibilitat


OBJECTIU

L L a creixent competència en un món global obliga a l’empresa a mantenir un control cada vegada més estricte en cada una de les seves àrees, des de la seva creació i sense importar la mida d’aquesta. GAP Assessors, conscient d’aquesta necessitat en el sector de la PYME i basant-se en la seva experiència en aquest tipus d’empresa a través dels anys, ha creat el departament de Consultoria Econòmica-Financera, amb professionals de llarga trajectòria professional i amb formació especialitzada en aquest tipus d’empreses.

 

ELS NOSTRES SERVEIS


GAP Assessors - Consultoria - Estudis de Viabilitat

Un estudi de viabilitat, permetrà realitzar inversions reduint les incerteses que es presenten i considerar totes aquelles variables que puguin afectar el projecte que es pretén iniciar. Compren el desenvolupament de les següents etapes:

  • Estudi de l’entorn

  • Estudi del mercat

  • Estudi legal i organitzacional

  • Estudi de producció o del procés del servei Estudi econòmic financer

Contacta amb nosaltres

GAP Assessors - Consultoria - Estudis de Costos

L’ambient d’alta competència en que es desenvolupen les empreses en l’actualitat, fa que sigui fonamental el coneixement de l’estructura de costos i el sistema apropiat de costos que s’ha d’utilitzar. De totes maneres, moltes de les petites i mitjanes empreses no tenen estudis de costos i sistemes de costos, el que dificulta enormement la presa de decisions i l’aplicació de mides correctives. Dintre de l’estudi de costos i implementació d’aquest, destaquen:

  • Estudi del procés productiu o servei prestat

  • Determinació de la variabilitat dels costos involucrats

  • Determinació del sistema de costos apropiat

  • Implementació del sistema de costos

  • Estudi de desviacions

Contacta amb nosaltres

GAP Assessors - Servei de Direcció Financera

En l’entorn de crisi i restriccions creditícies actuals, la figura del DIRECTOR FINANCER està esdevenint cabdal per a la marxa de les empreses.

Aquesta figura està implantada en les mitjanes i grans empreses però no en les petites, ja que en molts casos no es poden permetre assumir el cost de disposar d’un DIRECTOR FINANCER en plantilla.

Per aquest motiu, des de GAP Assessors i Aura Consultors, posem a disposició de les empreses un SERVEI DE DIRECCIÓ FINANCERA amb un cost totalment assumible.

La funció de la Direcció Financera consisteix en obtenir, controlar i gestionar els recursos econòmics i financers de l’ empresa de forma eficient per tal de garantir-ne la rendibilitat i la solvència.

Contacta amb nosaltres

GAP Assessors - Consultoria - Valoració d`Empreses

Conèixer el valor d’una empresa, pot permetre als seus propietaris prendre decisions sobre el seu futur, sobretot en etapes de canvis generacionals, dissolucions socials, nous socis que s’incorporen, venta de l’empresa, etc.

Per aquest tipus de situacions G.A.P. compta amb un equip de professionals que li permeten un assessorament integral als propietaris de l’empresa, a través dels seus diferents departaments, partint de la valoració de l’empresa, complementada amb diverses simulacions de possibles alternatives, que incorporen aspectes legals fonamentals en aquest tipus de decisions.

Contacta amb nosaltres

GAP Assessors - Consultoria - Sistemes de Gestió i Control

Un bon sistema de gestió i control en una empresa, permet als seus propietaris obtenir un major temps disponible per planificar i desenvolupar noves línies d’acció i estratègies a seguir, gestionant i controlant el dia a dia amb eines eficients, àgils i flexibles, segons les necessitats i estructura de negoci.

Contacta amb nosaltres

GAP Assessors - Consultoria - Estudis d`Implementació o Viabilitat de Franquicies

El constant desgast de l’empresari en gestions financeres, a més dels alts costos que aquestes generen, són una de les tasques que major temps diari consumeixen als propietaris de petites i mitjanes empreses.

Una planificació de tresoreria i la elaboració de fluxos de caixa, segons l’activitat real de l’empresa i projeccions de comportament futures, basant-se en diferents situacions possibles, permeten a l’empresari preveure les necessitats de caixa i fer els ajustaments prèviament, amb l’objecte d’eliminar costos i tensions financeres.

Contacta amb nosaltres

GAP Assessors - Consultoria - Estudis d`Implementació o Viabilitat de Franquicies

ContenUn estudi extern permetrà als inversionistes, ja siguin franquiciats o franquiciants, obtenir una visió objectiva de les possibilitats reals d’èxit del negoci, com també la fixació de preus o costos possibles de cobrar o assumir, establir projeccions de ventes en diferents mercats, anàlisi dels aspectes legals, protecció de marques i propietat intel·lectual, etc.

Contacta amb nosaltres


separator