Gabinet d'Assessorament Profesional al teu costat des del primer pas

phone icon93 589 72 08
divider

Assessoria Fiscal

Fiscal-Comptable, Laboral, Mercantil. Som una bona resposta als reptes que l`empresa i el comerciant d`avui té plantejats.


ELS NOSTRES SERVEIS


 

La nostra concepció dinàmica del sistema impositiu es tradueix en una planificació fiscal global, tenint en compte les possibles accions presents i futures.

assesoria-fiscal

 • Planificació fiscal de l’empresa.

 • Comptabilitats Liquidació de tot tipus d’impostos

 • Assessorament i assistència davant la inspecció d’hisenda o qualsevol altre organisme

 • Planificació tributària de successions, «mortis causa», via donació …

 • Comerç exterior: adquisicions i lliuraments intracomunitaris

 • Fiscalitat de reestructuracions socials

 

Contacta amb nosaltres

Utilitzem la planificació com a feina per reduir les càrregues socials.

GAP Assessors - Assesoria Laboral

 • Gestió Laboral: contractació, fulls de salari, seguretat social

 • Acomiadaments: individuals i col·lectius.

 • Prestacions de tot tipus (viduïtat, atur, jubilació, malaltia …

 • Planificació tributària de successions, «mortis causa», via donació …

 • Defensa i representació davant la Jurisdicció Social

 

Contacta amb nosaltres

L’estudi preliminar de l’activitat, la disponibilitat i els objectius, és la pauta a aplicar per tal de constituir la societat més adient.

ejemplo

 • Dret societari: constitució de societats, fusions, transformacions, dissolucions …

 • Planificació i desenvolupament d’estructures jurídiques

 • Assessorament i assistència davant la inspecció d’hisenda o qualsevol altre organisme

 • Confecció de Comptes Anuals de la Societat

 

Contacta amb nosaltres


separator