Gabinet d'Assessorament Profesional al teu costat des del primer pas

phone icon93 589 72 08
divider

Blog

Estigues informat de tota l'actualitat fiscal i comptable. Si vols ser el primer en estar al dia et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.

separator

Aspectes fiscals de la Llei d’Emprenedors

/ 0 comentaris /

Llei 14/2013, del 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 28/09/2013)

Dedica el seu Títol II als Suports fiscals i en matèria de Seguretat Social als emprenedors. Aquest títol conté diferents mesures fiscals i en matèria de Seguretat Social de suport a l’emprenedor, entès aquest en un sentit ampli com desenvolupador d’una activitat econòmica empresarial o professional.

Les mesures fiscals que introdueix aquesta llei afecten els impostos següents:

1. Impost sobre el Valor Afegit i Impost General Indirect Canari

En l’àmbit d’aquest impost es crea, per a pal·liar els problemes de liquiditat i d’accés al crèdit de les empreses, el règim especial del criteri de caixa.

Àmbit d’aplicació:

Aquest règim és aplicable per als subjectes passius el volum d’operacions dels quals durant l’any natural anterior no superi els 2.000.000 d’euros.

Exclusió

Queden exclosos els subjectes passius els cobraments en efectiu dels quals respecte d’un mateix destinatari durant l’any natural superin una quantitat, pendent de determinació reglamentària.

També queden excloses del règim especial les operacions següents: règims especials simplificat, de l’agricultura, ramaderia i pesca, del recàrrec d’equivalència, de l’or d’inversió; els lliuraments de béns exempts en exportacions de béns, operacions assimilades a les exportacions, zones franques, dipòsits francs, règims duaners i fiscals i lliuraments de béns destinats a un altre Estat membre; les adquisicions intracomunitàries de béns; aquelles en les que sigui aplicable la inversió del subjecte passiu; les importacions i les operacions assimilades a les importacions; i l’autoconsum de béns i les operacions assimilades a les prestacions de serveis.

2. Impost sobre Societats

En relació amb l’Impost sobre Societats, els incentius fiscals que introdueix la Llei tenen a veure amb la inversió de beneficis, les activitats d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles i la deducció per creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat.

– Nova deducció per inversió de beneficis.
– Incentius fiscals a les activitats d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica.
– Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles.
– Deducció per creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat.

3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

En matèria d’IRPF, s’incentiva fiscalment d’una banda la inversió en empreses de nova creació o la reinversió en els supòsits de transmissió d’accions o participacions en empreses de creació nova o recent i d’altra banda els contribuents que duguin a terme activitats econòmiques es poden aplicar la deducció per inversió en beneficis regulada a l’IRPF.

– Deducció per inversió en empreses de creació nova o recent.
– Exempció per reinversió en el supòsit de transmissió d’accions o participacions en empreses de creació nova o recent.
– Deducció per activitats econòmiques.

separator

Cap comentari fins ara!

separator

Deixa un comentari


separator